Başvuru

Bireysel Katılım Formu için tıklayınız.

Panel Katılımcıları Formu için tıklayınız.

Formlarınızı doldurduktan sonra tdtt2020@akdeniz.edu.tr e-posta adresine gönderiniz

Sempozyumun ana teması “Antalya Limanı ve Doğu Akdeniz Ticareti” olacaktır. Bu bağlamda sempozyumda Antalya ve Doğu Akdeniz’deki limanların Türk Deniz Ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, siyaset, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan sunulacak çalışmalar ile disiplinler arası akademik bir bakış açısına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu ana tema dışında diğer konu başlıklarına uygun akademik bildiri özetleri de kabul edilecektir.

Özet göndermek için son tarih 10 Ocak 2020; kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi ise 31 Ocak 2020’dir. Sempozyum düzenleme komitesi bireysel bildiriler dışında belirli bir tema çerçevesinde oluşturulmuş panelleri de teşvik etmektedir. Tematik paneller üç veya dört bildiriden oluşmalıdır. Bireysel bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Panellerdeki bildiriler de ayrı ayrı 250’şer kelimelik özetlerden oluşmalı ve ayrıca genel panel konusunu açıklayan ve panel sunucularının konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik genel bir özet de eklenmelidir. Panel önerilerinin panel başkanı, yani paneli düzenlemeyi üstlenen kişi tarafından sunulması gerekmektedir. Bireysel bildiriler ve her bir panelist için sunum süresi 20 dakikadır.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde bildirinin amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi vermesi ve bildirinin akademik olarak alana kattığı yenilik ve orijinalliği açıklaması beklenir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir.

 

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: