Yürütme Kurulu ve Sekreterya

 

 

Arş. Gör. Fatih ERTAŞ

 

 

 

 

Arş. Gör. Reyhan YİRŞEN

 

 

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: